Wednesday, May 10, 2017

31 tydzień ciąży (ciążowe zabobony - 31 weeks pregnant (Pregnancy superstitions)

Ile znacie ciążowych zabobonów? Niektóre doprowadzają do łez ...ze śmiechu.
Podsumowanie 30-31 tydzień ciąży

How many superstitions for pregnant women do you know? Some of them can make you cry ...from laughing
30-31 weeks pregnancy update

No comments: