Sunday, March 5, 2017

Youtube time


Mój kanał youtube / My youtube channel:
Cześć wszystkim,
Pora na zmiany w Barszczykowym blogu i życiu. Powrót do pisania tutaj mi niestety nie wychodził tak jakbym chciała. Dlatego postanowiłam zrobić coś nowego - pora na kanał YOUTUBE.
Jeśli chcecie wiedzieć co u mnie to już kilka filmik poszło. Teraz mam 3 cele na ten tydzień:
- zanieść moją obecną lustrzankę do naprawy (autofokus),
- dokształcić się w edycji filmów,
- troszkę uaktualnić i uprościć tego bloga od tego jak kiedyś wyglądał

Hi guys,
Here I am back with my blog and life changed. Unfortunately, coming back to writing in this blog did not really happend as I would wish for. That's why I decided to make some new - time for YOUTUBE channel.
If you want to know what is happening in my life, there are already some video to check out. Now, for this week, I have 3 missions to accoplish:
- get my camera to be repaired (autofocus),
- learn how to edit videos,
- Update and make this blog a little bit more simple than it used to be.


No comments: