Tuesday, September 25, 2012

LCC Blog

Some of the LCCs might go even more with her work and actually make entire blog/website for their au pairs - and so did mine. Check it out!;
Niektóre LCC idą daleko w swojej pracy i nawet prowadzącałego bloga/stronę poświęcone swoim operką - Tak jak moja. Sprawdźcie!;

Sunday, September 23, 2012

Speak to the foot

Everybody has a dark side

Mine catch me two weeks ago and let go yesterday. I was in terrible mood: wanting nothing, doing nothing, thinking of everything, being scared and feel insecure, crying, not sleeping, not eating TERRIBLE!. I don't even remember me being in such a bad mood before.Some friends are telling me it is homesickness, well I have never experience it before so it would be very weird reason. I know, I miss my friends and scouts but I also know that I will see them soon. Besides, I have really a blast in here with the boys, Anna, Mike and Kristy and my old and nee friends; the weather is just awesome too
Każdy ma swą ciemną stronę

Moja dopadła mnie dwa tygodnie temu a puściła dopiero wczoraj. Byłam w okropnym nastroju: niczego niechcąc, nic nie robiąc, myśląć o wszystkim,  będąc wytraszoną i czując się niepewnie, płacząc, nie śpiąc, nie jedząc OKROPNIE! Nawet nie przypominam sobie kiedy czułam się wcześniej. Kilko przyjaciół stwierdzilo że to tęsknota za domem, tylko, że ja nigdy tego nie doświadczyłam wczesniej, więc byłoby to dziwne. Wiem, tęknięza przyjaciółmi, harcerzami, ale wiem tez że niedlugo ich zobaczę. Poza tym, mam tu radochę z chłopcami, Anną, Mike'm i Kristy oraz moimi starymi i nowymi znajomymi, pogoda też jest zajebista...


Friday, September 21, 2012

Friday, September 14, 2012

Winner announcementMany sleepless nights and I can't focus on anything. However, I promised to tell you today about the results of my giveaway. I am going to d it right now.

Tuesday, September 11, 2012

Let's not fuck around...

"So come on Love, draw your swords
Shoot me to the ground
You are mine, I am yours
Let's not fuck around..."


Friday, September 7, 2012

1 month!

Time runs so fast. It's been already a month since I am in the USA again! Can you believe it? It passed with the Cultural Care New York training school, New York City short seesighting, coming to my beloved host family, meeting for the first time baby Anna, playing and spending plenty of wonderful time with my big boys, visiting old friends, finding new friends, visiting and tour-guiding Washington DC and a lot more. Let's see...
;
Czas leci tak szybko. To już miesiąc od kiedy znowu jestem w USA! Uwierzycie?Wszystko zlecało wraz ze szkoleniem Cultural Care w Nowym Jorku, krótkim zwiedzaniem Nowego Jorku, przybyciem do mojej ukochanej rodziny goszczącej, pierwszym spotkaniem z malutką Anną, zabawą i spędzaniem mnóstwa cudownego czasu z moimi chłopakami olbrzymami, spotkaniami ze starymi znajomymi, spotkaniem nowych znajomych, zwiedzaniem i oprowadzeniem po Waszyngtonie i wiele więcej. Zobaczmy...;

Tuesday, September 4, 2012

And the Winner is... ME!

Who would predict I will be a lucky winner?
Kto by przewidział, że będę tą szczęściarą i wygram?