Saturday, October 27, 2012

Happy Halloween!

Yes, yes. Halloween is coming to USA. As most of you know, it is crazy time for parties and Halloween costumes and home decorations! Right now, I am preparing myself (the same as many other au pairs for sure) to go on one of the Halloween parties (I will show you pictures later). Meanwhile, I will show what kind of decoration you can expect in USA (of course all including pumpkins!). ;
Tak, tak. Halloween nadchodzi do USA. Jak większość z was prawdopodobnie wie, to jest zwariowany czas na imprezy i przebrania oraz domowe dekorowanie! Dokłądnie teraz przygotowuję się (tak samo jak wie inych operek na pewno) na jedną z takich imprez halloweenowych (pokażę wam zdjęcia potem). W międzyczasie pokażę jakiego rodzaju dekoracji można się podziewać w USA (Oczywiście z obowiązkowymi dyniami!);

Wednesday, October 17, 2012

Do you know when to stop for a School Bus?

     "The wheels on the bus go round and round,
      round and round,
      round and round.
      The wheels on the bus go round and round,
      all day long..."

Monday, October 15, 2012

Monday, October 1, 2012

The difference

Spot the difference

It is more often up to you if there will be something done with the world around... Sometimes you can make big changes, sometimes the difference wili be unnoticeable. Have a nice day guys! And dream big enough to achieve :)
Znajdź rożnicę

Zwykle to od Ciebie zależy czy coś zmieni się w świecie wokół ciebie.... Czasem może dokonać wielkich zmian, a czasem róznica bdzie niezauważalna. Miłego dnia kochani! Marzcie tak długo aż je osiągniecie :)


Tuesday, September 25, 2012

LCC Blog

Some of the LCCs might go even more with her work and actually make entire blog/website for their au pairs - and so did mine. Check it out!;
Niektóre LCC idą daleko w swojej pracy i nawet prowadzącałego bloga/stronę poświęcone swoim operką - Tak jak moja. Sprawdźcie!;

Sunday, September 23, 2012

Speak to the foot

Everybody has a dark side

Mine catch me two weeks ago and let go yesterday. I was in terrible mood: wanting nothing, doing nothing, thinking of everything, being scared and feel insecure, crying, not sleeping, not eating TERRIBLE!. I don't even remember me being in such a bad mood before.Some friends are telling me it is homesickness, well I have never experience it before so it would be very weird reason. I know, I miss my friends and scouts but I also know that I will see them soon. Besides, I have really a blast in here with the boys, Anna, Mike and Kristy and my old and nee friends; the weather is just awesome too
Każdy ma swą ciemną stronę

Moja dopadła mnie dwa tygodnie temu a puściła dopiero wczoraj. Byłam w okropnym nastroju: niczego niechcąc, nic nie robiąc, myśląć o wszystkim,  będąc wytraszoną i czując się niepewnie, płacząc, nie śpiąc, nie jedząc OKROPNIE! Nawet nie przypominam sobie kiedy czułam się wcześniej. Kilko przyjaciół stwierdzilo że to tęsknota za domem, tylko, że ja nigdy tego nie doświadczyłam wczesniej, więc byłoby to dziwne. Wiem, tęknięza przyjaciółmi, harcerzami, ale wiem tez że niedlugo ich zobaczę. Poza tym, mam tu radochę z chłopcami, Anną, Mike'm i Kristy oraz moimi starymi i nowymi znajomymi, pogoda też jest zajebista...


Friday, September 14, 2012

Winner announcementMany sleepless nights and I can't focus on anything. However, I promised to tell you today about the results of my giveaway. I am going to d it right now.

Tuesday, September 11, 2012

Let's not fuck around...

"So come on Love, draw your swords
Shoot me to the ground
You are mine, I am yours
Let's not fuck around..."


Friday, September 7, 2012

1 month!

Time runs so fast. It's been already a month since I am in the USA again! Can you believe it? It passed with the Cultural Care New York training school, New York City short seesighting, coming to my beloved host family, meeting for the first time baby Anna, playing and spending plenty of wonderful time with my big boys, visiting old friends, finding new friends, visiting and tour-guiding Washington DC and a lot more. Let's see...
;
Czas leci tak szybko. To już miesiąc od kiedy znowu jestem w USA! Uwierzycie?Wszystko zlecało wraz ze szkoleniem Cultural Care w Nowym Jorku, krótkim zwiedzaniem Nowego Jorku, przybyciem do mojej ukochanej rodziny goszczącej, pierwszym spotkaniem z malutką Anną, zabawą i spędzaniem mnóstwa cudownego czasu z moimi chłopakami olbrzymami, spotkaniami ze starymi znajomymi, spotkaniem nowych znajomych, zwiedzaniem i oprowadzeniem po Waszyngtonie i wiele więcej. Zobaczmy...;

Tuesday, September 4, 2012

And the Winner is... ME!

Who would predict I will be a lucky winner?
Kto by przewidział, że będę tą szczęściarą i wygram?

Friday, August 31, 2012

Wake up call


There is nothing better the a morning coffee. This fact is even more serious when you were waken up at 4am.

Nie ma niczego lepszego od porannej kawy. Ten fakt staję sięjednego bardzo poważny, gdy jesteś budzony o 4 nad ranem.

Thursday, August 30, 2012

Princess Anna

Sleeping Beauty

There is one partucular reason why I am back is USA as au pair for the second time in my life and her name is ANNA.;
Śpiąca królewna

Jest jeden konkretny powód, dla którego wróciłam do USA jako operka po raz drugi w życiu i ma na imię ANNA.;

Tuesday, August 28, 2012

Room

I was suppose to write about the first impression that an au pair have to think of when coming here. Instead, what have I done?
Cleaned the microwave...  reorganized everything in my room... looked through all my pictures that I took since I came here (this is actually the good thing - at least I am ready for the update from weeks in here with my boys and the family).Let's just see my bedroom at first:;
Miałam pisać o pierwszym wrażeniu, które operki muszą wziąć pod uwagę gdy tu przyjeżdzają. Zamiast tego co zrobiłam?
Umyłam mikrofalówkę... przemeblowałam wszystko w moim pokoju... przejzałam wszystkie moje zdjęcia, które zrobiłam od czasu przybycia tutaj (co jest akurat dobrą rzeczą - przynajmniej jestem gotowa do sprawozdania z moich trzech tygodniu tutaj z chłopcami i rodzinką).

Skoncentrujmy się jednak na sypialni na sam początek.;

Sunday, August 26, 2012

Childhood inspiration - quick note

Every and each of us had had somebody who inspired us when you where a child or a teenager. This guy was one of my heroes.


Born on August 5, 1930 - Died on August 25, 2012
Każdy z nas pokolei miałkogoś, kto nas insppirował w czasach naszego dzieciństwa czy dorostania. Ten koleś byl jednym z moich bohaterów
Ur. 5 sierpnia 1930r. - Zm. 25 sierpnia 2012r.

Saturday, August 25, 2012

Attitude (Nastawienie)

Quote of the day
Cytat dnia

"Złe nastawienie jest jak kapeć - nie podołasz dalako, chyba, że je zmienisz."

Let's make it as preface for the next post(I'm try to make sure I will write it) - 3 weeks!
Niech to będzie taki wstęp do następnego posta(staram sie upewnić, że go napiszę) - 3 tygodnie!

Friday, August 24, 2012

New Look - and Best 'Followers Game'


As you can see, my blog got new 'clothes'. Because of that I have a challenge for my followers. Of course, there is something to win.
Jak widzicie mój blog ma nowe wdzianko. Z tej okazji mam małe wyzwanie dla moich czytelników. Oczywiście z nagrodami.

Monday, August 20, 2012

I had to add this

- Dlaczego ludzie nieustannie mówią, że wyglądamy jak sowy?
- Nie mam pojęcia

I love owls! (kocham sowy)!

Friday, August 17, 2012

New York City tour

Cultural Care at the end of au pair training always offers the possibility to take a bus tour in New York City. Hare is my experience from the second time of this trip.
Pod koniec szkolenia dla operek Cultural Care zawsze oferuje możliwość wycieczki autobusowej po Nowym Jorku. Oto moje doświadczenie z drugiego razu na niej.


Thursday, August 16, 2012

Father & daughter

'Fatherhood'

After starring at this picture for one hour I've decided to share it. My host dad Mike and sweet little baby Anna!
The photographer has Polish roots - she said me that last summer when I camE to USA only for a short visit, and well just look at her surname: SROKA in Polish = MAGPIE in English.

- Now, YOU can be hipnotized by this picture too! HAHAHHAHAH....
Po godzinnym lampięniu się w to zdjęcie, zdecydowałam się nim podzielić na blogu. Mój host Mike i malutka Anna!
Fotograf ma nawet Polskie korzenie - o czym dowiedziałam się od niej podczas mojej krótkiej wizyty w USA w zeszłe wakacje, z ręsztą wystarczy spojrzeć na nazwisko: polska SROKA = angielskie MAGPIE.

- Teraz i WY możecie być zahipnotyzowani tym zdjęciem jak i ja! HAHAHHAHAHHAH...

Update

Workee, workee, workee...
Robótka, robótka, robótka...

Sunday, August 12, 2012

The Training School


The training school in New York...
What can I say. I was my second time there and it was, most of the time, just like dejavu. However, I have to admit that the food there improved a lot. In the training, all the au pairs could learn many useful things for safaty and health and creativity. There were also some break in with you could get outside and walk around the campus or use an internet to contact your family back in your country.

The trainnig was followed by a trip to New Your City - the pics from this will be in the next post. Here are the ones from the trainnig school.
Szkolenie w Nowym Yorku...
Cóż mogę powiedzieć. To był mój drugi raz tam i przez większą czasu to było jak dejavu. Jednakże muszę przyznać jedno: jedzenie tam serwowane naprawdę dużo się polepszyło. Podczas szkolenia operki mogły nauczyć się sporo użytecznych rzeczy na temat bezpieczeństwa, zdrowia i kreatywności. Podczas przerw, które tam były można było wyjść na zewnątrz i pospacerować po terenach Universytetu lub skorzystać z internetu by skontaktować się ze swoją rodziną w kraju.

Szkolenie zakończyło się wycieczką po Nowym Yorku - zdjęcia z niej już w następnym poście. A tymczasem zdjęcia ze szkoły szkoleniowej.Wednesday, August 8, 2012

Welcome to United States Of America


I made it! I made my number 86 in my bucket list: Visit USA for the third time. My flight was okey, Changing the flight at the airport too. I watched really nice movie during the transatlantic flight 'The lucky one' - really nice.
There was a lot of line at the passport check in the Newark Airport - but it was funny to talk to this guy there. During the passpart check we talk a while about the family and why I am coming back again, few laughs (e.g. that I am kind of the second mother in this family :D ) - if was nice and funny.

I hAve to tell you that IT IS SO MUCH DIFFERENT WHEN YOU ARE GOING TO USA FOR THE THIRD TIME.
We had to wait for other girls from the other flight so it wa long time there. When we finaly get to the trainig school in New York it was after midnight and I was so freaking tired. The very next day, I had to wole up at 6 am - I looked and felt like zombie!


Hera are some of the pics from all the travel
Udało się! Odkreślam numer 86 na mojej liście zdobyczy: Odwiedzam USA po raz trzeci. Cały przelot był wporządku. Tak samo jak przesiadka. Oglądałam bardzo fajny film w trakcie lotu przez Ocean: "The lucky one" - zdecydowanie polecam ten fajny film.
Oczywiście nie obyło ię bez kolejek przy sprawdzaniu paszportów i wiz na lotnisku w Newark - nie mniej jednak było bardzo zabawnie podczas rozmwy z gościem (celnikeim czy jak on tam ię zwie). Rozmawialiśmy o tym dlaczego wracam do USA ponownie (nawet stwierdziliśmy że jestem taką drugą, przyszywaną mamą w tej rodzinie) - naprawdę fajna gadka.

Muszę wam coŚ powiedzieć: JEST ZUPEŁNIE INACZEJ NA LOTNISKU GDY PRZYJEŻDZASZ O RAZ TRZECI.
Na lotnisku trozkę poczekaliśmy na dziewczyny z innego lotu. W sumie do do szkoły w Nowym Jorku dotarliśmy po północy,byłam paadnieęęętaaa. Następnego dnia musiała wstać o szóstej - Wyglądałam i czułam się ja zombie!


A poniżej kilka zdjęc z podróży:

Sunday, August 5, 2012

The final countdown


"(...)And maybe we'll come back,
To earth, who can tell ?
I guess there is no one to blame
We're leaving ground
Will things ever be the same again?

It's the final countdown!..."
"(...)A może wrócimy,
Na Ziemię, kto wie?
Chyba nie ma kogo winić
Odlatujemy
Czy kiedyś będzie jak dawniej?

To końcowe odliczanie!
I'm leaving tomorrow. Where? What will I do there? Why am I going? And how look like my last days in Poland. Of course, additionaly a few fast tips.
Wyjeżdzam jutro. Gdzie? Co będę tam robić? Dlaczego wyjeżdzam? I jak wyglądają moje ostatnie dni w Polsce. Oczywiście, dodatkowo kilka szybkich wskazówek.

Saturday, August 4, 2012

My sweet baby is here!!!!My sweet little girl, because of who I am returnig to USA has arrived!!! Kristy gave birth to little Anna Victoria Weight (names after both grandmothers), todaymorning. I wish to be there already! And here I have still so much to do only one day left....
Moja malutka dziewczynka, przez którą wracam do USA już jest!!! Kristy urodziła małą Annę Wiktorię (imiona po obu babciach) Weight, dziś rano (czasu amerykańskiego). Chcialabym móc już tam być! A tu nadal tyle rzeczy do ogarnięcia, a tylko jeden dzień pozostał....

Monday, July 30, 2012

(BILET LOTNICZY, PAKOWANIE - KONIEC CZASU)
Flight ticket, packing - time's overAll came together, my flyight ticket, the time for packing and the great talk on skype with my host family Plus I'm running out of time.
No i się zbiegło wszystko: mój bilet lotniczy. pora na pakowanie oraz oczekiwana i świetna rozmowa na skypie z moją host rodzinką. Dodatkowo odczuwam już brak wystarczającego czasu.

Saturday, July 28, 2012

(PRAWIE..)
Almost...


I almost have a tickect for my flyight
I almost to CK on scouts festiwal
Prawie mam bilet na mój lot..
Prawie jade do CK na harcerki festiwal

Thursday, July 26, 2012

(JUŻ W KRÓTCE)
Coming soon


Few things: I have bought new charger for my camera! Horray, now I can start putting some pictures (e.g. to my blog) - how awesome is that?:D
As for the second, very soon I will make another few changes in my blog (but it needs a lot of work with the html - I hope you will like ir, as I feel veeeeeeeery exited about it). Then, as for the celebration of my my third time in USA, I'm preparing a challege for you (with gifts for the best ones! ;D) Stay tuded for this.

As my camera has new charger, I haven't wait long to make some pics:
Here is Zosia - a wonderful girl that I take care of right now, and her cat Fiodor - I am completely in love it this cat. You can't see it on the pics but this cat is huuuuuge and sooooo fluffy. I already said to Zosia's parents that if one day they are unable to find their cat it will mean probably that I have lifted Fiodor.
Kilka rzeczy: kupiłam sobie nową ładowarkę do mojego aparatu! Hurra, nareszcie będę mogła na nowo zacząć robić zdjęcia (do bloga też) - czy to nie wspaniałe? ;D
Po drugie, wkrótce naciągają nowe zminay do bloga (jednak pókico to wymaga troszkę popracowania nad html - mam nadzieję że spodoba wam się efekt końcowy - bo ja szaleje na samą mylś). Następnie, w ramach świętowania mojego trzeciego razu w USA, przygotowuję dla was mini wyzwanie (które dla najleprzych może zakończyć się jakimś gifciorem)! Śledzić więc posty uważnie.


A skoro mój aparacik ma już nową ładowarkę to oczywiście nie zawahałam się jej użyć:
Oto Zosia - cudowna dziewczynka którą się obecnie opiekuję i jej kocur Fiodor. Jestem całkowicie zakochana w tym kocie. Nie widać tego na tych zdjęciach, ale on jest ogromny i taaaaaaki puchaty. Już nawet wspomniałam rodzicom Zosi,że gdyby pewnego dnia nie mogli znaleźć ich kota, to pewnie go im podwędziłam.
Monday, July 23, 2012

(COŚ)
Something..........13


A rough day.
Unlucky day.
Train trip.
Tiredness.
...and something fun
= "How to get lazy."
Ciężki dzień.
Pechowy dzień.
Podróż pociągiem.
Zmęczenie.
...coś śmisznego
= "Jak dostać lenia."


Sunday, July 22, 2012

(OMG! UDAŁO SIĘ!)
OMG - I did it!

(POWOLNA PANIKA)
Slow Panic...................14


It is my second time as au pair - 3rd tie in USA - I should be ready with easy and no problems. Instead, I'm here having no fucking time for nothing and having huge list of thigs to do (and about 3 post in my had to move them to the blog) ...I'm so screwed. And I dream only for the list looking like that:
To mój drugi raz jako au pair, trzeci w USA. Powinnam być z łatwością i bez problemów przygotowana już. Zamiast tego nie mam ni huu*** czasu na cokolwiek, a moja lista rzeczy do zrobienia pęka w szwach(do tego jeszcze 3 posty w mojej głowie, które muszę przelać na bloga) ...Mam przechlapane. I jedyne o czym marzę to i liście rzeczy do zrobienia wyglądającej tak:
("LISTA RZECZY DO ZROBIENIA:" NIC)

Friday, July 20, 2012

(WSPOMNIEŃ CZAR)
Bring back memorries


I needed to change the main pic from the blog and as I startet to look for something diffent I realized I have so many pictures and that it too hard. Then, I decided to make a colage ...well, then I found out that having over 16,000 pictures is still more unhelpfull then helpful. :/
Here are the lucky ones ...they are bring so many momorries. And soon a new year in USA will start for me :)
Potrzebowałam zrobić jakąś zmianę od mojej foty głównej z bloga i jak tylko zaczełam szukać za nową zrozumiałam, że zdecydowanie mam za dużo zdjęć i będzie to zbyt trudne. Następnie zdecydowałam zrobić kolaż ...cóż, dotarło do mnie, że posiadanie ponas 16 tys. zdjęć jest nadal bardziej niepomocne niż pomocne. :/
A oto szczęsliwe focisze ...przynoszą kupę wspomnień. A już wkrótce czeka mnie kolejny roczek w USA :)

Tuesday, July 17, 2012

(DWA JĘZYKI- SAMOUCZEK I ZMIANY)
Two languages - tutorial and changes


As you can see the proces of making my blog bilinguall finaly came true. Unfortunately it will take me a long time to switch every singiel post from the pastto Polish. Maybe it is silly to do so as todays, there is not so much problem for Polish people to understand English. But you know. after all I am Polish so let's be a little patriotic here (actually I need work on Polish writing as it went really bad - so, at the same time, I will make myself a favor and a practise o Polish writing)

If any of you would consider two try using to languages or simply just the two columns in one post option, look hat you have to do:

Jak widać proces przetwarzanie mojego bloga w blog dwujęzyczny nareszcie ruszył. Niestety trochę czasu zejdzie nim wszystkie posty zmienię na angielsko-polskie. Być może jest zbędnym takie zmienianie go, skoro w dzisiejszych czasach Polacy nie mają raczej trudności w rozumieniu angielskiego. Jednakże, wiecie, jakby nie było jest Polką więc dodajmy temu blogu odrobinę patriotyczności (zwłaszcza, że moja poprawna polszczyzna poszła w las, więc robię sobie przysługę pisząc posty, a jednocześnie ćwicząc moje pisanie)

A jeśli ktoś z was chciałby spróbować sił z dwoma językami lub chociażby użyc opcji dwóch kolumn w jednym poście oto co trzeba zrobić:

Post Test


As you know since some time, I'm trying to make double language blog all by myself - too bad that 'XXXX who found out first how to make it' completely ignored my ask for help about how to do it.
Jak wiecie, od jakiegoś czasu próbuję stworzyć dwujęzycznego bloga samiusieńka - przykre, że 'osoba XXXX która wyczaiła wcześniej ode mnie jak to zrobić' kompletnie zignorowała moją prośbę o pomoc w zrobieniu tego.

Friday, July 13, 2012

3... 2... 2... 1! - "MOJA HISTORIA" CZ.1
3... 2... 2... 1! - "My story" part1

What are the numbers about? I left USA for the first time 3 years ago...
 after living there for 2 years,....
 I revisited it after another 2 years...
and in 1 month....
 I will be back with my beloved host family! How come? let me tell you!


of course I'm kidding... Here is 'My story':

Wednesday, July 11, 2012

(TO WŁAŚNIE TO!)
This is it!

Imagine the world without internet? I opend my email today and hat is there? The full list of everyone from Poland who is coming with me to USA!!! Who are the lucky ones?

Monday, July 9, 2012

***

Sometimes, if you really love somebody you have to let him go...
Czasem jeśli kogoś naprawdę kochasz musisz pozwolić mu odejść...Saturday, July 7, 2012

ZAPYTANIE
Question

Should I try two make my blog with both Polish and English Language? I am considering it for a while as the google translations drive me nuts - What do you think (you can answe both Polish o English)

Thursday, July 5, 2012

AAAAAAAAAaaaaaaa......

 
I decided to change something in the blog and got  too far. Plus, TIME RUNS TOO FAST!!!

AU PAIR VIDEO
Inspirations

I know many of you are getting crazy before making the au pair video. You had so many ideas before and now none of them seems right - I think may come with some inspirations for you.

Tuesday, July 3, 2012

Z innej bajki i po polsku!

Tym razem będzie post tylko po polsku rrrr... pytanie do dziewczyn, a zarazem prośba o sprawdzenie.

Czy wam do jasnej ciasnej jak jesteście na moim blogu tez wyskakuję okienko do przekierowania na jakąś stronę??? np jak w coś klikniecie? czy to tylko na mnie tak działa? Nie ogarniam co za syf.. najpierw mi się porobiły te cholerne duplikaty i mimo że znalazłam sposób ja się ich pozbyć i w "podglądzie" udaje mi się je unicestwić to blogger odmawia zgody na zapisanie zmian :(

Friday, June 29, 2012

(WIZYTA W RADIU)
Visit at the radio

OK, I finaly figure out how to put my huge audio file with the radio audition into my blog. The 2hours program run so fast. I could said so much more about the program, my knowledge and bet of all - my experience, but the program frame didn't let me.

Tuesday, June 26, 2012

Radio

On Wednesday 27/06/2012 at 4-6pm - I will be at the Radio Kim talking about myself as an au pair and my two years in America - feel free to listen about my story and my point of view :)

Wiza wiza wiza wiza
Visa!

3 days after my visit at the American Embassy at here it my NEW and SECOND au pair (J1) Visa is here with me.

This time I haven't take anything weird stuff with me to the embassy as previously:
- 2007 - I was during camping at the Polish Scout Jamboree in Kielce (100 years of Scouting Movement) and the date for my visit was set exactly in the middle of the event. Those of you who had any touch with scouting know that usually you have many weird things, all put together in one backack in the tent, and so I had the same. The worst part was that I had many things to do right before living the camp site. The result of this one was that I packed myself really fast. When I got to the embassy, the first question at the security gate (when I gave my bag to the security lady) was: "Are planning to kill somebody here?". Imagine me... It was my first time at US embassy I was already stressed out and here I get the question like that with a very serious tone. I almost fainted! What was the reason of the question?

Thursday, June 21, 2012

CZASEM
Sometimes

Sometimes, you think you have a garden with a carrot... the best, the most nutritive carrot. Then, in the light, you see: it has wonderful green leaves; it is big (bigger that you could ever expect); it has the perfect cone shape; and it is ...white
- here you are with the giant parsley-root that should never be in your garden. Yes it is still a vegetable but not the one you wanted... I hate parsley-root!...the other side of me

Wednesday, June 20, 2012

(WIEDZA KTÓRĄ MUSZISZ MIEĆ)
Piece of knowledge to have

There is so much to do still for my blog but at first, as I had promised, I will write about the last document completing and what you need/might need  to know.

As you know (at least those of you who the same as me is going to be au pair with Cultural Care) there is no need of running after any documents for the agency before your perfect match. Then after the final match, you will have to take care of the papers that will consume same of your time:

Thursday, June 14, 2012

(JESZCZE CHWILA)
Stay tuned

I'm still writing my REALLY HELPFULL post, or rather I had a little breake from writing it and I'm finishing it today. However, somebody said to my once: for important things it is always worth it to wait - so stay tuned until I will be done :)
Monday, June 11, 2012

Wiza and other time consuming things

well..this is it - I finaly founf time to run after all documents needed before going to USA. It was quite annoying especialy with the visa as it is my third one plus I have issue my passport while being in the USA for the first time. I will write soon (maybe even tonight all the details) hopefully those of you (readers) who  thing about becoming au pair will have a little bit of help. After all it is no so hard - just a time sucker!!!

Wednesday, June 6, 2012

(OBSERWATORZY)
Followers

Time for many updates (for my bucket list), my preparation for the USA and much, much more to my blog. I am about to be done with my last exam at University and after that I will make this blog look really helpfull for other au pairs and interesting for those who just want to knowwhat the hell I am doing in the big, big world. Hopefully you will like it! Do you have any tips or suggestions for me?
Monday, June 4, 2012

(HARCERSTWO)
Scouting

Last few days... was extremely fast... scouting is one of my passion I love to be vith my scouts time teach and/or show them that there so much more you can take from life, that a hard work can be good experience as well and can be followed by awesome time with many people from all over the country!

Wednesday, May 23, 2012

(BOHATER)
My host dad a USA hero!

Capitol Police Rescued Baby From Third Street Tunnel 
"As the Third Street Tunnel was evacuated due to a bus fire Monday morning, a baby became locked inside a vehicle, but U.S. Capitol Police were there to help.
Capitol Police officers were nearby when the call went out for an explosion in the tunnel. A military-owned school bus being towed caught fire because of an apparent mechanical failure.
Initially, authorities turned motorists around inside the tunnel so they could drive out the other direction, but once drivers toward the back started abandoning their cars and taking their keys with them as they avoided the smoke, everyone left inside had to leave their vehicles behind.
That included a mother who accidentally locked her baby and her keys inside her vehicle.
An officer managed to bust out a window to get the child and return it to the mother.
That officer and two others received treatment for smoke inhalation at area hospitals."

Can you believe this article is about Mike, my host dad? He a true man of his proffesion (police officer). This one is only an artcicle, however, Kristy had made a video of Mike being interviewed.

>>>TV news<<<


You're awesome Mike!

**edit**

1. There was a fire.If you think it was a fire of the TUNNEL save 9th word after the quotation, if you think it was a SCHOOL BUS save the 4th word after the quotation.
2. Who locked accidently the baby in the car? MOTHER(click here) or FATHER(click here);
1. Był pożąr,.Jeślil uważasz,że był to pożar TUNELU zachowaj 9te słowo po cytacie, jeśli uważasz, że to był AUTOBUS SZKOLNY zachowaj 4th słowo po cytacie..
2. Kto przypakowo zamknął dziecko w samchodzie? MATKA(click here) czy OJCIEC(click here);

Tuesday, May 22, 2012

(DUPLIKATY)
Blog's posts duplicates - help me!

Can you how everything is copied twice on the bottom of my blog? Did you have such a problem at any time? I was trying everying and the only thig I was able to do was to put the duplicates on the bottom of my blog to on the side bar - damn it!Sunday, May 20, 2012

(CZAS LECI ZA SZYBKO)
Time runs to fast!

It is almost end of May and I am full work with my studies and exams, family, scouts and my many aplications for my job... It seems like never ending story!
Dear aplicants: please keep in mind your aplying for the work as au pair not a model ;D

My next information meeting?


Thursday, May 10, 2012

The bucket list

Well I think everybody should have one like THAT. There are too many thingd that stop being awesome and become just ordinary after we manage to do them... and then we forget about them - how happy we were while experiencing them. Also, telling somebody alse about your goals is a great motivation!


Saturday, April 28, 2012

Once in a lifetime memories

I've just looked at my posts from November 2008... gosh, they almost made my cry... It is scary how time can blur memories... I know I had awesome time in USA and I love Weight family as my own but seeing the  pictures all back again - especially with all the descripctions  of what exactly had happended there? - priceless!

My pick for November 2008?
For sure the two winters! one back here in Poland FULL of snow

and one in the Annapolis USA hardly  snowy.


And I wonder what kind of winter I will face this year?

Time pasts too fast and boys are growing soooooooo much <3<3<3Wednesday, April 25, 2012

Dream comes true

I bet almost everybody has dreamnt about going to Disneyland....And my lovely family has just made it! I am soooooooo jealous.

Saturday, April 21, 2012

Homesickness

After becoming an au pair the world will always be different. My world is actually two worlds: two homes.. two stories,,, two families...

oohh I love and my crazy one back in USA! :*: <3 <3 <3

Friday, April 20, 2012

Last minute meeting

Spotkanie info dla przyszłych Au Pair w Kielcach!!! - 30 kwietnia'12


Robię spotkanie informacyjne dotyczące programu i to wyjątkowo w Kielcach (ul. Duża 7 - Cafe Pasja) a nie w Warszawie jeśli ktokolwiek bylby zainteresowany dajcie znać! (tel. 501 689  630)


  

Thursday, April 19, 2012

Do you want to be American next Au Pair?

Visit Warsaw and meet with me at one of this days and between those hours:

May

18/05/201218:0020:00
25/05/201218:0020:00

June

09/06/201211:0013:00
22/06/201218:0020:00

July

06/07/201218:0020:00
21/07/201211:0013:00
Where?
Cultural Care Poland sp. z o.o. ul. Marszałkowska 72/15,
Warszawa 00-545

" Winners are no different but they have had a little more belief than you have, have had a little more courage than you have and have been in the game a little bit more than you have!"
SO COME AND SEE IF YOU CAN BE AMERICAN AU PAIR

Sunday, February 5, 2012

2011/2012 the new adventure with au pair program


Here I am...
Recruitment Leader for Cultural Care Au Pair Poland (Warsaw).

Since June 2011 I've started to work for CCAP Poland, I prepare infomeeting for future au pairs, where I talk about the program and my own experience. It is amazing tha even I talk about my life as au pair in USA again and again it always keeps me smiling. I had such a wonderful time back in United States and I've always recommended to everybody do try it. Then, could image better job like that in this case? - Me neither!

here is the website and the facebook page for the CCAP in Poland:
www: http://www.culturalcare.pl/
Facebook:  http://www.facebook.com/ccappoland
CCAP (general): http://www.culturalcare.com/

If you or somebody from you lives near/in Warsaw and want to try or get to know more about the program call or email me:
- agata.barszcz@rep.culturalcare.com
- cell phone: 501 689 630

Enjoy!